Dank je wel!

Aan al onze kiezers, een gemeende dank je wel!

De volgende van onze kandidaten zijn als gemeenteraadslid verkozen:

  1. Rita Moors (N-VA)
  2. Michel Vanhoyland (Lumineus Lummen)
  3. An Goijens (Open Vld)
  4. Stefan Coenen (Lumineus Lummen)
  5. Niels Schoofs (N-VA)
  6. Koen Claes (N-VA)
  7. Maggy Putzeijs-Peeters (N-VA)

 

Jongeren N-VA Lumineus Vld kiezen resoluut voor verandering!

Jongerenkandidaten

We zijn slechts enkele dagen verwijderd van 14 oktober. De kiezers hebben reeds de nodige informatie in de bussen gehad en alle huisbezoeken zijn bijna afgerond. Toch is het nooit te laat om enkele dingen in de kijker te zetten.

Een belangrijk aantal van de kiezers gaat voor de eerste keer stemmen of heeft nog een erg jeugdige leeftijd. Als we kijken naar de gemeenteraad zien we dat hier vandaag niemand onder de 30 jaar de jongeren vertegenwoordigd. De laatste 6 jaar zijn er daarnaast ook verschillende incidenten met jongeren geweest die wij erg betreuren. De sluiting van Jeugdhuis NYX door overlast is hier een erg goed voorbeeld van, evenals de onzekerheid die heerst over de Chirolokalen in Meldert of over het voetbalveld van Linkhout. Wij, de jongeren van N-VA Lumineus Vld, hebben daarom hard meegewerkt aan ons verkiezingsprogramma en onze verkiezingslijst om ervoor te zorgen dat ons kartel ook de nodige verandering kan brengen voor de jongeren in onze gemeente.

Niels Schoofs en Yennick Schepers zijn medestichters van N-VA Lummen, Niels is in korte tijd uitgegroeid tot secretaris van N-VA Lummen en is één van de drijvende krachten achter N-VA Lummen en de campagne van ons kartel. Ook Yennick Schepers heeft als webbeheerder een erg belangrijke rol. Kevin Vanstraelen deed reeds mee aan de verkiezingen van 2006 en bleef gedurende zes jaar één van de drijvende krachten achter Lumineus Lummen. Onze jongeren spelen op die manier reeds enkele jaren een erg belangrijke en sturende rol. Enkel Birgit Houtmeyers is een nieuw en fris gezicht.

Waarom zouden jongeren nu voor ons stemmen?

• Wij willen van Lummen terug een bruisende gemeente maken. Verenigingen die iets doen om leven in de dorpskernen te brengen, krijgen maximale steun van de gemeente. Zo zullen tenten en ander materiaal onder bepaalde voorwaarden gratis kunnen ontleend worden. De gemeente moet ook zelf initiatieven nemen voor jongeren. Verschillende artiesten en stand-up comedians komen optreden in Herk-De-Stad, waarom kan zoiets ook niet in onze gemeente die groter is en meer inwoners telt?

• Wij willen dat bij elke belangrijke beslissing wordt nagegaan wat de impact is op de huidige en de volgende generaties jongeren. Dit moet de jeugdtoets zijn die telkens moet gebeuren. De jeugdraad kan hierin een belangrijke rol spelen. Op deze manier kan deze jeugdraad terug een echte rol van betekenis krijgen.

• Jeugdbewegingen en jeugdhuizen moeten alle steun krijgen. Alle initiatieven vanuit de jeugdverenigingen moeten dan ook zo optimaal mogelijk ondersteund worden. Zo denken wij aan de oprichting van een aankoopcentrale en de uitbreiding van de gemeentelijke uitleendienst om de werking van alle verenigingen (financieel) beter te ondersteunen.

• Minder papierwerk voor uw vereniging, meer hulp waar het kan en nodig is. Met digitalisering willen we het reserveren van zalen, ontlenen van materiaal, verkrijgen van vergunningen, etc, makkelijker maken.

• Wij willen constructief werken aan een goed jeugdbeleid en voldoende zekerheid voorzien voor de verschillende jeugdverenigingen en jeugdhuizen. We moeten als gemeente duidelijkheid scheppen rond de Chirolokalen in Meldert en de voetbaltereinen in Linkhout zodat hun toekomstige werking gegarandeerd wordt in een moderne, goed onderhouden en gezonde omgeving. Bij problemen of overlast moet in de eerste plaats gewerkt worden aan een echte duurzame oplossing. De sluiting van Jeugdhuis NYX was in onze ogen geen goede en duurzame oplossing!

Wij willen een echte spreekbuis zijn voor jongeren. Al onze kandidaten zijn nauw betrokken bij de jeugdwerking in hun deelgemeenten. Een stem voor de CD&V of een stem voor sp.a-Groen is een stem voor 6 jaar stilstand, vraagtekens en problemen. Op ons zullen jullie kunnen rekenen, 6 jaar lang. Wij willen niet dat de traditionele partijen na ons land ook nog onze gemeente om zeep helpen. Het is tijd voor verandering, verjonging en vernieuwing, nu meer dan ooit.

Fietspad aan de sporthal blijft beschadigd achter

Fietspad aan de sporthal

Bij de opening van de nieuwe bibliotheek verwees burgemeester Wouters nog fier naar de goede samenwerking tussen aannemer en gemeente bij de realisatie van de bouw. Blijkbaar stopt de goede samenwerking dan wel aan de buitendeur van het gebouw, want het fietspad van de sporthal richting Groenstraat is beschadigd achtergebleven. Dit met andermaal alle risico’s van dien voor de zwakke weggebruikers. Zeker ‘s avonds is dit nu echt wel een gevaarlijke afdaling geworden. N-VA Lumineus Vld herhaalt dat ze het onaanvaardbaar blijven vinden dat de bestaande fietspaden niet beter gecontroleerd en onderhouden worden. Iets waar we de volgende 6 jaar absoluut werk willen van maken.

N-VA Lumineus Vld steunt 11.11.11 quiz

N-VA Lumineus Vld steunt 11.11.11 quiz

Soms kan het leven van een politieker nog simpel zijn. En u kunnen inzetten voor de goede zaak en er nog plezier aan beleven. Zo ook weer op de jaarlijkse 11.11.11 quiz, afgelopen vrijdag in het Oosterhof. Andermaal schitterend georganiseerd, andermaal voor een vol huis. Het thema van dit jaar vraagt om aandacht voor de klimaatsverandering, die ook de armoede in het Zuiden verergert. Deze strijd tegen zowel de klimaatsverandering als de armoede in het zuiden, kunnen we mee voeren in Lummen! Hier willen we ons ook voor engageren, de volgende 6 jaren. Een overwinning zat er niet in voor het kartel met een Hart voor Lummen, maar met een mooie 7e plaats konden we vrede nemen. Het podium houden we voor zondag!

N-VA, Lumineus Lummen en Open Vld helpen de gemeente een handje!

N-VA, Lumineus Lummen en Open Vld helpen de gemeente een handje

Vandaag staken de kandidaten van N-VA, Lumineus Lummen en Open Vld de handen uit de mouwen aan de nieuwe bibliotheek in Lummen-centrum. Als kandidaat-bestuurders van onze gemeente wilden we op deze manier duidelijk een signaal geven dat we onze verantwoordelijkheid willen en durven nemen.

Wij vinden het echter spijtig dat de opening van de bibliotheek kost wat kost voor 14 oktober moet plaatsvinden. Niet alleen is duidelijk te zien dat tegen dan het gebouw en omliggend terrein niet zullen klaar zijn, wij vrezen ook dat door een te snelle afwerking van het gebouw er achteraf extra kosten zullen moeten gemaakt worden om eventuele schade te herstellen. Het dossier van de bibliotheek is decennialang blijven aanslepen. Het is daarom toch vreemd dat dit dossier nu wordt gebruik om 6 jaar bestuur in de verf te zetten. Ook de planning van de opening, één week voor de verkiezingen, is hoogst opmerkelijk.

Onze partijen willen echter vooral een positief verhaal brengen. Daarom stonden we vandaag op de markt en deden we huis-aan-huisbezoeken. Om ons eigen verhaal te brengen en onze eigen capaciteiten in de verf te zetten. Op de foto herkent u onze kandidaten: Koen Vandermaesen, Johan Verbeemen, Pol Moors, Niels Schoofs, Yennick Schepers, Maggy Putzeijs-Peeters, Birgit Houtmeyers, Rita Claesen, Sabrina Claes en An Goijens. Op de voormiddagmarkt waren maar liefst 20 van onze kandidaten aanwezig. N-VA, Lumineus Lummen en Open Vld vormen samen één hecht blok. Een sterke groep voor verandering dat hoopt op 14 oktober op uw steun te kunnen rekenen.

Sing for the climate

Sing for the climate

Op zondag 23 september verzamelden een heleboel mensen op het gemeenteplein om samen de aandacht te vestigen op de klimaatsverandering. Op deze ‘Sing for the Climate’ was ook N-VA Lummen aanwezig. Ook wij vinden het milieu en de klimaatopwarming erg belangrijke thema’s. Onder de 250 aanwezigen op het gemeenteplein bevonden zich dan ook enkele N-VA Lumineus Vld kandidaten. Op de foto ziet u onze lijsttrekster Rita Moors in het gezelschap van Els Lijnen (N-VA), Maggy Putzeijs-Peeters (N-VA), Stefan Coenen (Lumineus Lummen) en vele anderen.

N-VA, Lumineus Lummen en Open Vld steunen sport in Lummen

Het kartel N-VA Lumineus VLD was zondag 10 september aanwezig bij de inhuldiging van het nieuwe oriëntatieparkoers in de gemeente Lummen. Op die manier willen de huidige raadsleden en de nieuwe kandidaten van het kartel duidelijk maken dat sport een belangrijk element is en zal blijven in hun beleid voor Lummen. Niet voor niets zegt men immers dat er in een gezond lichaam een gezonde geest huist, en sport is nu eenmaal een belangrijke hefboom naar gezondheid, sociale contacten en verbondenheid toe.

Op de foto herkent u de raadsleden An Goijens, Maggy Putzeys – Peeters, Pol Moors en Stefan Coenen. Daarnaast ook nog kandidaten An Pools, Jan De Wachter, Sabrina Claes en Koen Claes.

Radio Lorali

Vanaf 21 augustus kunnen jullie ook op Radio Lorali informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 vinden. Alle Lummense partijen zullen gedurende de komende maanden spreektijd krijgen op deze zender.

Uiteraard kijken we vooral uit naar het interview met onze kopstukken Rita Moors, Michel Vanhoyland en An Goijens op dinsdag 18 september om 20u.

Radio Lorali – 107.5 FM – www.radiolorali.be